Forebyg svind ved at foretage udgangskontrol.

En af de rutiner, der er med til at forebygge tyveri begået af medarbejdere, er udgangskontrol.


Vi laver udgangskontrol for mindre butikker, centre og til større butikskoncerner. 


Vagten vil – alt efter aftale – møde op på vilkårlige dage og tider, placere sig ved udgangen og foretage kontrol af de personer, som forlader bygningen. Hvis de ansatte medbringer varer fra butikken/virksomheden, vil vagten derfor undersøge nærmere, om tingene stemmer overens med deres kvittering. 


Finder vagten nogle ting under udgangskontrollen, som uretmæssigt er taget med, vil vagten efterfølgende tage billeddokumentation og aflægge rapport omkring forløbet til ledelsen.


Safetycrew er en autoriseret vagtvirksomhed, der har stor fokus på kvalitet. Derfor er Safetycrew ISO certificeret med ISO 9001-2005. Virksomheden gennemgår denne certificering én gang årligt.