Sikkerhedsmedarbejder i psykiatrien

SKÆRMNING AF PATIENTER I PSYKIATRIEN KAN VÆRE EN NØDVENDIGHED

SafetyCrew personale er specialuddannet og trænet i, at kunne håndtere særlige situationer på afdelinger, hvor personalets eller andres patienters sikkerhed er truet.


Gennem skærmning kan vi forebygge og forhindre, at sårbare situationer opstår samt fastholde tryghed og sikkerhed for omgivelserne. Skærmning i psykiatrien kan hjælpe med at mindske sanseindtryk og andre påvirkninger, der kan føre til udadrettet adfærd, der er til gene for omgivelserne.


Tidshorisonten af tryghedsopgaver i det psykiatriske regi varierer. Vi er vant til at kunne omstrukturere og vi varetager både akutte, kortere og længerevarende tryghedsopgaver. Det gælder både dag, aften og nattevagter.


SafetyCrew har omfattende erfaring i arbejdet med levering tryghedsskabende personale, og kender bl.a. til afdelingerne og personalet i psykiatrien. Gennem denne erfaring drager vi kontinuerlig læring, hvilket vi bruger aktivt i uddannelsen af nye medarbejdere.


Arbejdet tager udgangspunkt i den enkelte patient, og dennes behov og arbejdsopgaverne kan bl.a. være:

  • Skærmningsopgaver
  • Sikkerhedsforanstaltninger
  • Kan deltage som sikkerhed for kontaktpersonen ved udgange med konkrete patienter på matriklen
  • Transport, samt ledsageropgaver fx ved overflyttelse til andre afdelinger uden for matriklen.


SafetyCrew leverer særlig uddannet sikkerhedspersonale til RegionMidt

Safetycrew leverer tryghedsskabende sikkerhedspersonale til akutpsykiatrien i Region Midt. Det dækker over de psykiatriske afdelinger på sygehusene i Skejby, Viborg, Horsens, Randers og Herning.


Vores medarbejdere leverer og skaber tryghed for både ansatte, de andre patienter og pårørende der kommer på afdelingerne. Vi går ikke på kompromis med kvalitet, tryghed og sikkerhed, derfor har alle vores medarbejdere både obligatoriske og ikke-obligatoriske kurser og godkendte vagt ID.


Vores medarbejdere har hele tiden stor fokus på at arbejde deeskalerende, og er vant til, at håndtere situationer, hvor personalet/patienternes sikkerhed er truet. De er ligeledes medvirkerende til at forebygge og hindre, at situationer med udadrettet adfærd opstår.

SafetyCrew leverer særlig uddannet sikkerhedspersonale til Region Midt