Tryghedsskabende personale til psykiatrien og socialområdet

SafetyCrew samarbejder med TrygtMiljø

TrygtMiljø leverer særlig uddannet sikkerhedsvagter til psykiatrien og socialområdet. 


"Vores speciale er konflikthåndtering, deeskalering og forebyggelse af svære konfliktfyldte situationer med verbal eller fysisk udadreagerende adfærd. Vores tryghedsmedarbejdere har stor erfaring ved at bistå ved pacificering, skærmning og fastholdelse af udadreagerende borgere/patienter.


Vores medarbejdere modtager løbende den nødvendige undervisning og sparring, så de altid er klædt på til at yde den absolut bedste indsats i vores opgaveløsning, både pædagogisk og sikkerhedsmæssigt."


Læs mere om TrygtMiljø her


TRYGTMILJØ leverer tryghedsskabende personale